TÁMOP-1.4.1-07/1
A honlap az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával készült. - Kedvezményezett: Nagykörűért Alapítvány - A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.4-16-2017-00048

Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása TÁMOP-1.4.1-07/1

Kedvezményezett: Nagykörűért Alapítvány - Támogatási összeg: 66.900.000 Ft - Támogatás intenzitása: 100%
A program megvalósítási helyszíne a Közép-Tisza mente, a Tisza jobb és bal partján elhelyezkedő aprófalvas települések, kiemelten Nagykörű és Tiszabura. A mikrotérségre jellemző a magas munkanélküliség, a külső befektetők érdeklődésének hiánya, a belső gazdaság és vállalkozói hajlandóság gyengesége. Ezzel párhuzamosan a települések lakosságának képzettségi színvonala jelentősen elmarad az országos átlagtól, különösen nagy problémát jelent a fiatal felnőttek körében tapasztalható képzetlenség és a munkatapasztalat hiánya.

A települések vállalkozóinak többsége a mezőgazdaságban tevékenykedik, alacsony az ipari és szolgáltatói tevékenységet űző vállalkozások száma, bizonyos szakmák és szaktudások pedig hiányoznak a településekről. A települések távolabb fekszenek a térségi központoktól, így a nagyobb városok munkaerőpiaca is csekély vonzást gyakorol a halmozottan hátrányos helyzetű lakosságra.

A megfogalmazható kitörési pontok:
A településeken a magas munkanélküliség mellett bizonyos területeken szakismeret és szolgáltatási hiány tapasztalható, melyek könnyen betölthető megfelelő végzettség megszerzésével, valamint különböző vállalkozások indításával. A helyi gazdaságban megtalálható piaci részek kitörési pontot jelentenek a foglalkoztatási helyzet javításában.

A megfelelő szakképesítés és munkatapasztalat megszerzése után a projekt támogatja a célcsoporttagok különböző vállalkozási formák indítását, különösen a szociális szövetkezetek létrehozásában. A beindult vállalkozások további segítséget kaphatnak a LEADER program támogatásaiból, mely források eléréséhez az Alapítvány támogatja az új szövetkezeteket.

További kitörési pontot jelent, hogy az Alapítvány a települései önkormányzatokkal, valamint vállalkozásokkal összefogva további programokat szervez a helyi gazdaság fenntartható fejlődésének elősegítésére. A megnyíló EU-s pályázati források nagy része csak akkor érhető el a leghátrányosabb csoport tagjai számára, ha részt vesznek a helyi termelési folyamatokban, bekapcsolódnak a helyi gazdaság fő áramába. A térség fő fejlesztési iránya a fenntartható gazdálkodás megteremtése a Tisza mentén, biotermékek létrehozása és értékesítése, a helyi kézműipar és az ökoturizmus fejlesztése.

Az Alapítvány a projekt tervezése során átfogó vizsgálatot végzett a felmerülő munkaerő, szaktudás, és szolgáltatás hiány feltérképezésére. Programjába beépítette a ROP 3.2.2 "Foglalkoztatás a szociális gazdaságban a Tisza-mentén" című pályázat megvalósítása során a képzés és foglalkoztatás terén szerzett tapasztalatait. Az Alapítvány támaszkodik az "Élő Tiszáért" Program megvalósítása során a vállalkozókkal és a Tisza mentén tevékenykedő civil szervezetekkel kialakított kapcsolataira.

A program rövid távú célja:
37 fő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező célcsoporttag számára OKJ végzettség megszerzése a következő szakmákban:

  • Burkoló: 9 fő
  • Kályhás: 4 fő
  • Gyümölcstermesztő: 6 fő
  • Mezőgazdasági gépkezelő (traktor): 5 fő
  • Halász: 3 fő

A képzések befejezése után 19 fő 6 hónapos továbbfoglalkoztatását is biztosítja a program. További cél 2 szociális szövetkezet létrehozásának támogatása (14 és 19 fő számára) és vállalkozóvá válás támogatása 2 fő számára.

A program hosszú távú célja:
A program során létrejött vállalkozások, szövetkezetek bevonása a helyi gazdaságba, megerősítésük, bevonásuk a LEADER programba. az új vállalkozások beindításával új termékek és szolgáltatások megjelenésének elősegítése a térségben. A vállalkozásokban résztvevő célcsoporttagok foglalkoztatási helyzetének stabilizálása, ezzel a hozzájuk kapcsolódó családok megélhetésének biztosítása.

A projekt közvetlen célcsoportja a településeken élő álláskereső, alacsony iskolai végzettséggel, vagy elavult szakképzetséggel rendelkezők. Ezen belül a nők, a fiatal álláskeresők, romák, és a megváltozott munkaképességűek kiemelt csoportot alkotnak.

A program tervezésébe bevontuk a célcsoporttagokat. Az alacsonyan képzettek iskolai kudarcokról számoltak be, amelyhez gyakran alapkompetencia hiányok társulnak. A kudarcok jelentősen rontják a tanulási motivációt, mely egy frontális oktatási módszert eleve kudarcra ítélne körükben. A beiskolázási lehetőségeket tovább rontja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű emberek mobilizációs képessége és hajlandósága is alacsony, számukra a rendszeres utazás, egy idegen községbe való beilleszkedés további problémákat jelent. Ezért olyan alternatív képzési és foglalkoztatási formát dolgoztunk ki, mely nem igényli a osztálytermi foglalkozást, a szakmához kapcsolódó elméleti ismereteket gyakorlat közben lehet elsajátítani. A kompetencia hiányokat pedagógus segíti pótolni. Mivel a képzés és foglalkoztatást helyben történik, a résztvevőknek nem kell elhagyniuk a települést. Abban az esetben, ha mégis utazásra kerül sor, a projekt utasszervezési szolgáltatással segíti a közlekedést.

A tartósan munka nélkül lévők számára súlyos problémát jelent a társas kapcsolatok elvesztése, ezért külön figyelmet fordítunk a csapatépítésre, valamint önsegítő csoportok létrehozására, melyre támaszkodva a hosszú távú foglalkoztatás elősegítésére közös szövetkezetek szervezését kezdjük el.

Az államilag elismert (OKJ-s) szakképesítést nyújtó képzés a gyakorlati helyen történik, az elméleti és gyakorlati oktatás egymással párhuzamosan valósul meg. A mesterek feladata a tanulási- és munkamotiváció kialakítása, fenntartása, melyben a csapatépítő tréning is segít.

Foglalkoztatás az Alapítvánnyal kötött munkaszerződést követően: 19 fő számára 6 hónapig munkatapasztalat szerző foglalkoztatást szervez az Alapítvány, a többi résztvevőt felkészíti az elhelyezkedésre, munkába-állási igényeiknek felmérésével, tájékoztatással, a leendő munkáltatók és munkatársak tájékoztatásával a projektrésztvevőkről, munkába kíséréssel, jogi segítségnyújtással.

Bekapcsoljuk a résztvevőket, a termelést vagy szolgáltatást kísérő tervező, szervező, gazdasági, adminisztrációs stb. tevékenységekbe, valamint piacképes termékek előállítása esetén értesítjük azokat, a bevételt a projekt megvalósítására fordítjuk. A célcsoporttagokkal közösen alakítjuk ki a bérezési/díjazási rendszert.

A projekt során támogatjuk 2 szociális szövetkezet szervezését, valamint az önfoglalkoztatóvá válást, mely a résztvevők továbbfoglalkoztatását segíti a projekt elhagyását követően.

Biztosítjuk a munka és a család világának összeegyeztetését, segítjük az utazási problémák megoldását, valamint a nem tipikus foglalkoztatási formák feltárását.

A projekt megvalósítói valamint a projekttel szerződést kötő külső képző megfelelő jártassággal rendelkezik a hátrányos helyzetű felnőttek képzésében és foglalkoztatásában. Az Alapítvány gyakorlott a vállalkozásokkal való együttműködésben, valamint a mikor-vállalkozások, családi vállalkozások támogatásának területén.
TOVÁBB A PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ
uj-magyarorszag-fejlesztesi-terv
TÁMOP-315-projekttábla-javítás-2
20111109_nfu

Scroll to Top