A pályázó neve:

Nagykörűért Alapítvány

A projekt címe:

Környezetbarát tábor Nagykörűben

A projekt angol címe:

Environmental camp in Nagykörű

A projekt adatai

A projekt címe

Környezetbarát tábor Nagykörűben

A projekt megvalósításának földrajzi helyszíne(i)

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Kistérség: Szolnoki
Irányítószám, település és pontos cím: 5065 Nagykörű, Május 1. u. 9.

A projekt megvalósításának ideje

Projektmegvalósítás 2009. november 1. - 2010. szeptember 30. 11 hónap

A projekt összefoglalálsa

A projekt célja:

A projekt célcsoportja:

A projekt célcsoportja a megye általános iskolába járó gyermekei (220 fő), köztük a halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalok (50 Fő). A projekt másodlagos célcsoportja a gyermekek családtagjai, valamint Nagykörű lakossága (1.738 fő)

A projekt tevékenységei:

  1. Projektmenedzsment,
  2. A Tábor oktatási anyagának kidolgozása: Az Alapítvány és a WWF szakértői kidolgozzák a tábor programját és oktatási anyagát, mely tartalmazza a tiszai élőhelyek bemutatását, a Tisza és a Tisza-mente élővilágának ismertetését, valamit a fenntartható fejlődés ismeretanyagát. A tananyag a terepi fogalakozásokon, interaktív módon segíti az ismeretek elsajátítását. A kidolgozott program 3 év tananyagát tartalmazza.
    További feladat az ismeretek összefoglalására a "Környezetbarát ismeretek" című tábori kiadvány elkészítése és havonta megjelenő "Környezeti nevelés" melléklet szakmai anyagának elkészítése a helyi újság számára.
  3. A tábor PR és marketingstratégiájának kidolgozása és megvalósítása, új marketing eszközök fejlesztése.
  4. Tábor résztvevők toborzása, kapcsolattartás a partner iskolákkal. Tábor működtetése, képzések fogalakozások megtartása, szabadidős programok szervezése, szállás és étkezés biztosítása (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a program költségvetésének terhére). A kidolgozott program és tananyag tesztelése, finomítása.
  5. Nyilvánosság biztosítása