Infoblokk
  

Környezetbarát tábor Nagykörűben

Tisztelt Érdeklődő Barátunk!

A Nagykörűért Alapítvány az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott 'Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája' című pályázati felhívásra benyújtott 'Környezetbarát tábor Nagykörűben' megnevezésű pályázatára közel 16 millió forint támogatást nyert, így megkezdtük táboraink szervezését.

A teljes nyári szünetet lefedő (10 hét, 10 turnus) táborunkba 220 általános iskolás gyermeket - köztük 50 halmozottan hátrányos helyzetű diákot a program költségvetésének terhére - tudunk fogadni. Abban az esetben, ha adott oktatási intézményből egy turnusban legalább 8 diák vesz részt a táborban, 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanulót az iskola vezetése térítésmentesen delegálhat a programba.

Projektünk célja: - a nagykörűi ártér, a Tisza és a Tisza-mente környezeti értékeinek bemutatása, a környezettudatos magatartás és szemlélet kialakítása az általános iskolás gyermekek és családjuk körében, - a természetbarát tábor megvalósításával a környezetvédelmi szemléletformálás, a gyermekek iskolán kívüli, nem formális környezettudatos nevelésének támogatása, - a fenntartható fejlődés népszerűsítése, ismeretanyagának átadása a társadalmi fenntarthatóság kialakítására, a tolerancia, a szolidaritás elfogadásának ösztönzése.

A tábor oktatási anyagát és programját a Nagykörűért Alapítvány és a WWF Magyarország szakértői dolgozzák ki, amely tartalmazza a tiszai élőhelyek bemutatását, a Tisza és a Tisza-mente élővilágának ismertetését, valamint a fenntartható fejlődés ismeretanyagát. A tananyag a terepi foglalkozásokon, interaktív módon segíti az ismeretek elsajátítását. Az ismeretek összefoglalására készítjük el a 'Környezetbarát ismeretek' című tábori kiadványunkat.

Programunk lehetővé teszi az általános iskolai korosztály bevonását és körükben a környezettudatos szemléletmód elterjesztését. A szemléletmód-váltás elérésének egyik leghatékonyabb eszköze a gyakorlati tapasztalatok segítségével, nem iskolai keretek között megszerzett tudás. Az egy-két hetes táborok a megfelelően kidolgozott tananyag és programok segítségével alkalmasak arra, hogy a részt vevő fiatalok megismerjék a Tisza élővilágát, felismerjék és értékként tekintsenek a tiszai táj biológiai változatosságára. A táborozás során a fiatalok megismerik és elsajátítják azokat a viselkedésformákat, amelyek segítségével maguk is aktív szereplőjévé válhatnak a fenntartható fejlődés megvalósításának.

Az Alapítvány rendelkezik a szükséges humánerőforrás-bázissal, valamint a korábbi erdei iskola programok, 24 órás vetélkedők, iskolai szünidei táborok szervezése és megvalósítása során szerzett tapasztalatokkal. A tanagyag kidolgozásában valamint a tábor ismertségének kialakításában a WWF Magyarország tapasztalataira és ismertségére is támaszkodunk.

A tábor során végzett kézműves foglalkozásokhoz, agyagozáshoz, kemencés sütés-főzéshez, kosárfonáshoz stb. szükséges infrastruktúrát a foglalkozásokat vezető mesterek biztosítják. A táborhoz szükséges eszközöket (mint például kerékpárok, kenuk és a kis értékű eszközök) a pályázati költségvetés terhére szerezzük be. A tábor működtetésében közreműködő pedagógusok és más szakemberek díjazása szintén a pályázati költségvetésből történik.

A tábor előzetes programja:

1.hét hétfő kedd szerda csütörtök
délelőtt Terepi környezetbarát foglalkozás Terepi környezetbarát foglalkozás Terepi környezetbarát foglalkozás Terepi környezetbarát foglalkozás
délután Farmlátogatás Kenuzás Lovaglás Kézműves foglalkozások
2.hét hétfő kedd szerda csütörtök
délelőtt Terepi környezetbarát foglalkozás Terepi környezetbarát foglalkozás Terepi környezetbarát foglalkozás Terepi környezetbarát foglalkozás
délután Kézműves foglalkozások Kerékpártúra Agyagozás Íjászat

1.hét péntek szombat vasárnap
délelőtt Terepi környezetbarát foglalkozás Vetélkedő, családi programok Takarítás
délután Kemencés sütés-főzés Tábor elhagyása Érkezés
2.hét péntek szombat vasárnap
délelőtt Terepi környezetbarát foglalkozás Vetélkedő, családi programok Takarítás
délután Gyümölcs-vadászat Tábor elhagyása Érkezés

A tábor során fényképekből, terepen gyűjtött anyagokból, rajzokból, feljegyzésekből a gyerekek elkészítik saját 'Tábori emlékeim' albumjaikat, amelyeket a kézműves foglalkozáson készített emléktárgyakkal együtt hazavihetnek. A tábor elhagyásának napján a szülők és a családtagok számára vetélkedőket, családi programokat szervezünk.

Tekintettel arra, hogy az egymást követő hetek programja különböző (bár az egyes hetek anyaga önállóan is egységes egész), két hétre is tudunk fogadni diákokat. A gyermekek felügyeletét 2 fő pedagógus látja el, a foglalkozásokat szakképzet környezeti nevelők és foglalkozásvezetők bonyolítják le (amennyiben egy iskolából adott turnusban 10 gyermeknél több vesz részt, kísérő pedagógust is tudunk fogadni, akinek a feladata az éjszakai felügyelet és a vacsora utáni szabadidős programok szervezése lenne, megbízási jogviszonyban, bruttó 52 000.- Ft/hét megbízási díjért).

Mivel a pályázat kiírója (és az Alapítványunk) jelentős összeggel támogatja a megvalósítást, a gyermekek csak az Élő Tisza Panzió 3-4 ágyas fürdőszobás, TV-vel, hűtőszekrénnyel ellátott szobáiban történő elhelyezést és a helyi Halász Vendéglőben felszolgálásra kerülő napi ötszöri étkezést térítik heti 29.000 Ft. értékben. A szolgáltatóval kötött előzetes megállapodás szerint a menüben szereplő ételek nagyrészt helyi termékeket fognak tartalmazni, valamint az egészségtudatos konyha előírásai szerint készülnek.Felmerülő kérdésivel kérem, keressen bátran, az érdeklődőket szívesen végig kísérjük a tábor leendő helyszínein.

Elérhetőségek:

e-mail cím: jegyzo@phkoru01.t-online.hu
telefonszám: 56/ 494-205; 06 30/864-2453
cím: 5065 Nagyköru Május 1. út 9.

Remélem, ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön vagy gyermeke eltölt egy-két hetet Magyarország cseresznyéskertjében, tiszavirágos kisfalunkban, Nagykörűben.Nagykörű, 2010. március 22.

Dr. Varga Zoltán
szakmai vezető

Pár kép a településünkről

Pár kép az Élő Tisza Panzióról

Pár kép a Halász Vendéglőről