Infoblokk
 

KEOP-6.1.0 Pályázat bemutatása

Átfogó cél:

Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás: A környezettudatos gondolkodás erősítése, a fenntarthatósághoz szükséges értékrend és viselkedés kialakításának segítése, ehhez kapcsolódó programok kampányok kivitelezése. A kampány célja, hogy rávegye a helyi lakosokat a helyi termékek vásárlására, melynek hatására erősödik a helyi gazdaság, csökken a környezeti terhelés, a helyi közösségek megerősödnek.


A projekt közvetlen céljai:

A mikrotérség lakosságának szemléletformálása, a helyi véleményformálók közvetlen megszólításával, bevonásával és a fenntarthatóság értékrendjéhez való elkötelezettség kialakításával. A helyi lakosság minél szélesebb körének megszólítása a nem fenntarthatósági rendezvényeken való megjelenéssel. A fenntartható fogyasztás népszerűsítése a helyi termékek fogyasztásának környezetre gyakorott pozitív hatásainak hangsúlyozásával.


Üzenetek:

 1. A helyi termelőktől származó élelmiszer biztonságos, mert ismerjük a termelőt, tudjuk, hogyan termel,
 2. A helyi termelők által termelt élelmiszer felhasználása kisebb környezeti terheléssel jár, mivel nincs szükség messzi szállításra,
 3. A helyi termelők által termelt élelmiszer vásárlása hozzájárul a lokális piacok fennmaradásához, a helyi közösségek erősítéséhez. A fair trade élelmiszerek vásárlása hozzájárul a termelők közösségeinek túléléséhez, és a kereskedelmi láncok rövidüléséhez.
 4. Tevékenységek:
 5. Jégbejárás szervezése a jó gyakorlatok átvételére, a célcsoport elkötelezettségének megalapozására. a.Célcsop.: Helyi véleményformálók, pedagógusok, helyi döntéshozók, háztatás fenntartók, fiatalok, helyi gazdálkodók (összesen 100 fő) Eszk: Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása,
 6. fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
  1. Célcsop: Helyi véleményformálók, pedagógusok, helyi döntéshozók, háztartás fenntartók, fiatalok, helyi gazdálkodók, lakosság általában
  2. Eszk.: 'Fenntartható' Faluműhely sorozat szervezése és lebonyolítása a közös gondolkodás kialakítására. (összesen 6 alkalom 20 fő)
  3. A fenntarthatósággal kapcsolatos információk, ismeretek folyamatos megjelenítése cikkek, interjúk, híradások formájában a mikrotérségi Tájgondnok című lapban, a szélesebb lakosság elérésének megalapozására, havi megjelenéssel, (Összesen 8 hónap, 1000 példány)
 7. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvényen való megjelenés szervezése és lebonyolítása
  1. Célcsop: lakosság általában aktív elérés: 300 fő
  2. Eszk: Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Szolnok településeken megrendezésre kerülő falunapokon, fesztiválokon való megjelenés (összesen 6 rendezvény) önálló standdal, vetélkedők, játékos kérdőívek, kóstolók szervezése,
  3. Az üzenetek hordozására alkalmas szórólapok, információs anyagok készítése és terjesztése a rendezvényeken.
 8. Kampány hatékonyságának mérése:
  1. Célcsop.: Helyi véleményformálók, pedagógusok, helyi döntéshozók, háztatás fenntartók, fiatalok, helyi gazdálkodók, lakosság általában
  2. Eszk:
   1. Önkitöltős kérdőív a program kezdetekor és befejezésekor (összesen 250 db kérdőív) lakossági célcsoport részére
   2. Kérdezőbiztos segítségével kitöltött kérdőív a rendezvények résztvevői számára (Összesen 300 db)
 9. A kampány nyilvánosságának biztosítása.
  Az üzenetek hatékony átadási módját a környezet tudatosságra vonatkozó felmérések eredményei alapján határoztuk meg.A kampány hosszú távú hatása, hogy a mikrotérség lakossága körében nő a nyitottság a helyi termékek és a közösségi együttműködések felé, ismerté válnak a fenntartható életmód értékei és eszközei, a fenntarthatóbb választási lehetőségek. A kampány során nehézséget okozhat a lakosság telítődése a különböző üzenetekkel, az új információk kerülése, a befogadás elutasítása. A nehézségek kezelésére a tervezés során a megfelelő eszközök kiválasztásával készülünk fel. Az üzenetek elutasítását pedig a befogadók saját érdekeinek megtalálásával és hangsúlyozásával minimalizáljuk.