Infoblokk
  

Nagykörűi Római Katolikus Templom felújítása


A Nagykörű Római Katolikus Egyházközség Nagykörűi Római Katolikus Templom felújítása címmel benyújtott pályázatán 32.559.332 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A pályázat során megvalósult a templom külső-belső felújítása, a nyílászárók cseréje, homlokzat javítása, a falfestmények restaurálása.
A templom a felújítással hosszú távon alkalmassá válik a hitéleti funkciójának megvalósítására, és arra hogy a település arculatát pozitívan befolyásoló építmény legyen. A projekt közvetett célja az itt élők életminőségének javítása, az integráció elősegítése.
A Nagykörűi Mária Magdolna Templom megszentelésére 2014. december 7-én ünnepélyes keretek között került sor.
A szentelést Szántó József főesperes, jászberényi plébános végezte.