Infoblokk
 

Küldetésünk

 • Nagykörű község infrastruktúrális fejlesztése.
 • A községben rendezendő kultúrális és sport célú rendezvények és tevékenységek támogatása.
 • A község természetvédelmét, utcák, terek arculatának gondozottabbá, szebbé tételét elősegítő kezdeményezések támogatása.
 • A község történelmi hagyományainak ápolása, tárgyi emlékek gondozása, felújítása érdekében történő akció támogatása.
 • Az idősek otthona lakóinak életminőségét javító tevékenységek, az otthon felszerelését, bővítését érintő fejlesztések támogatása.
 • Az 1% adójóváírásból az iskolai diákcsapat támogatása.
 • Főleg fiatalok és hátrányos helyzetűek képzése, továbbképzése.
 • Egészséges életmód, egészséges táplálkozás elterjesztése, betegséget megelőző szűrővizsgálatok szervezése.
 • Szelektív hulladékgyűjtés elősegítése.
 • Főleg helyi kiadványok támogatása.
 • Népfőiskola szervezése.
 • Oktatási intézményekkel való együttműködés a környezettudatos nevelés érdekében.
 • A tájgazdálkodás, különös tekintettel az ártéri gazdálkodás elterjedésének elősegítése.
 • A civil szervezetek működésének támogatása a működsi feltételeik megteremtése.
 • A kultúrális és paraszti örökség megőrzése.
 • Várhatóan helyben hasznosító eredményeket hozó kutatás-fejlesztés rámogatása, ehhez kapcsolódó konferenciák szervezése.
 • Az alapítvány feladata: a helyi közösség kultúráli érdekeinek megőrzése, valamint az ehhez szükséges szakmai tevékenységek koordinálása, illetve a célkitűzések hatékony megvalósításához szükséges szellemi és fizikai háttér kialakítása és biztosítása.